Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Khâm phục

Tin lại cho hay, con số 44.459.628 ý kiến góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là của riêng tỉnh Bình Dương.

Hiện nay dân số tỉnh Bình Dương khoảng 1.7 triệu người. Số người trưởng thành có khả năng góp ý cho dự thảo hiến pháp ước tính khoảng 50% ( tương đương tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động). Vậy ước tính mỗi người trưởng thành của Bình Dương đóng góp khoảng 50 ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Thật khâm phục nhân dân tỉnh Bình Dương!