Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Học để làm gì? [2]

Chương trình seminar riêng, chuyên sâu cho các bạn trong nhóm "Học để làm gì?" vào cuối tuần này,16/6/2013:

-Thời gian: Chủ nhật, 16/6/2013 (9am-5pm).
-Địa điểm: Cafe sách 52A Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-Nội dung:
+) 9-10am: Ghi hình nhanh các câu trả lời: Học để làm gì?
+) 10-12.00 am: Seminar & Thảo luận "Học để làm gì?"
+) 2-3.30pm: Giao tiếp 4 chiều (Communication in 4 dimensions)
+) 3.30-5pm: Kỹ năng thuyết trình.

Mục đích của seminar này là trang bị kiến thức và kỹ năng cho các bạn thực sự muốn triển khai các seminar/giao lưu tương tự với các em học sinh, sinh viên cấp dưới, một cách độc lập.
Phòng họp chỉ đủ chỗ tối đa cho 30 người. Để tham gia, vui lòng đăng ký trước, tại đây.
-----

P/S. 1. "Giao tiếp 4 chiều" là chương trình bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hòan tòan mới, được thiết kế riêng cho chương trình này. 2. Bạn nào muốn ghi hình (không phân biệt tuổi tác, giới tính; sẽ phát trên GiapSchool Channel) thì đến sớm.