Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Trường hè "Hành trang Khoa học 2013"

Bạn mến,
Ngày 5-6/8/2013, chúng tôi sẽ tổ chức một Trường hè Khoa học dành cho các bạn sinh viên (đại học, sau đại học..) tại ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG HN. Bạn nào quan tâm thì đăng ký tham gia nhé.
Để đăng ký, xin vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh đến địa chỉ: truonghekhoahoc@gmail.com .
Một số thông tin chính:

1. Mục đích
Giúp sinh viên hiểu khoa học, hiểu về công việc nghiên cứu, đồng thời cũng trang bị cho sinh viên những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để tiếp cận với nghề nghiên cứu thông qua các bài giảng từ các diễn giả là những nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu và từng làm việc tại nước ngoài. Trường hè dự kiến được duy trì hàng năm cho sinh viên Việt Nam yêu thích khoa học, và là một hoạt đồng thuần túy học thuật, phi lợi nhuận.

2. Đối tượng
Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh sau đại học và học sinh chuyên. Học viên tham dự trường hè hoàn toàn miễn phí.

3. Nội dung
• Hiểu về khoa học: Khoa học là gì? Phương pháp khoa học; Đạo đức khoa học; Tự do học thuật; Khoa học và nghệ thuật;
• Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Cách tiếp cận vấn đề khoa học, kỹ năng nghiên cứu, viết báo;
• Hành trang khoa học: Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, ngoại ngữ, xin học bổng;
• Nghề nghiên cứu: Nghiên cứu như một nghề nghiệp.
Thông tin chi tiết, các bạn có thể tìm thấy tại đây: https://www.facebook.com/truonghekhoahoc2013

Trân trọng,
Giáp Văn Dương