Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Tủ sách Chuyên gia

Các anh chị và các bạn quý mến,

Nhóm "Tủ sách Chuyên gia" chúng tôi đã có được thỏa thuận sơ bộ về việc dịch và xuất bản các sách Khoa học - Kỹ thuật chuyên khảo cho năm tới. Hiện đề án đang đi vào giai đoạn bảo vệ và hy vọng sẽ được thông qua khoảng đầu tháng 8 này.

Chúng tôi đã xây dựng danh mục sách cần dịch. Tuy nhiên, trong gói đầu tiên này, chúng tôi sẽ ưu tiên dịch những cuốn được đề nghị bởi các trường Đại học và các chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam, sao cho sách dịch ra có thể sử dụng được ngay.

Vậy trong phạm vi chuyên ngành của mình, các anh chị thấy cuốn nào thực sự cần dịch, thì vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi đưa vào danh mục lựa chọn.

Yêu cầu: 1. Sách công cụ/sách chuyên khảo thực sự cần thiết cho các ngành khoa học, công nghệ mà VN đang đào tạo. 2. Sách hiện đang được sử dụng trong các đại học lớn trên thế giới. 3. Sách được khuyến cáo cần dịch bởi các chuyên gia.

Ý kiến của các anh chị vui lòng gửi về địa chỉ email: giapvan[at]gmail.com.

Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị.
Trân trọng,
Giáp Văn Dương