Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Lê Hiếu Đằng

Hiếu đễ trung trinh: Với ai? 
                                                         Cuối đời còn dằn vặt!

Đằng giang tự cổ: Vì đâu? 
                                                       Về cõi vẫn khôn nguôi!

Giáp Văn Dương kính viếng