Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Có mấy con ruồi?


Vụ nước mắm ầm ĩ cả tuần nay, nhưng tút này sẽ không viết về asen hay nước mắm, mà về… con ruồi xa lắc xa lơ. Con ruồi của THP, vì cả hai vụ này đều có những điểm chung. Chung thế nào, đọc tiếp sẽ rõ.

Lần lại vụ con ruồi mà ai cũng đã rõ, câu hỏi đặt ra: Có mấy con ruồi trong chai nước của THP?

Câu trả lời khoa học: Có một con ruồi trong chai nước của THP.

Câu trả lời triết học: Có nhiều con ruồi trong chai nước của THP.

Con ruồi khoa học là con ruồi xảy-ra, nằm gọn trong chai nước, khách quan với tất cả mọi người.

Con ruồi triết học là con ruồi hiện-ra trong nhận thức của các bên liên quan, vì thế mang tính chủ quan.

Tuy chỉ có một con ruồi xảy-ra, nhưng lại có vô số con ruồi hiện-ra khác nhau: Với anh Minh, thì đó là con ruồi… kiếm tiền. Với THP, thì đó là con ruồi… tống tiền. Với đối thủ của THP thì đó là con ruồi.. cơ hội. Với báo chí thì đó là con ruồi… bán báo. Với đám đông thì đó là con ruồi… tán gẫu.

Như vậy, chỉ có một con ruồi xảy-ra, nhưng lại có muôn vàn con ruồi hiện-ra khác nhau. Vấn đề là chúng ta chỉ sống với con ruồi hiện-ra trong tâm trí mình.

Những diễn biến của vụ con ruồi này cho thấy, tất cả chúng ta đều sống và do đó hành xử nhất quán với con ruồi hiện-ra, mà không ai quan tâm đến con ruồi xảy-ra đang nằm đó trong chai nước.

Vì sống với con ruồi hiện-ra, nên thường thì chúng ta đánh đồng con ruồi xảy-ra với con ruồi hiện-ra. Chính sự đánh đồng này đã làm anh Minh phải trả giá bằng một số năm tù tội, còn THP thì thiệt hại lên đến 2000 tỉ đồng, như công bố của chính doanh nghiệp này.

Giá như không có sự nhầm lẫn giữa sự xảy-ra và hiện-ra này thì anh Minh đã không phải vào tù, mà THP cũng không phải chịu thiệt hại lớn đến như vậy.

Tất nhiên, sự nhầm lẫn này cũng có mặt tích cực là tạo đất cho vô vàn chuyên gia marketing và truyền thông thi triển tài năng J.

Giờ trở lại chuyện nước mắm: Theo bạn, có gì chung giữa hai sự kiện nước mắm asen và con ruồi trong chai nước này?