Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Giao lưu văn hóa Việt - Nhật: Khám phá tỉnh Tokushima

Bình luận về chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật trên VTV1 - 24/9/2016.


 Bình luận về chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Nhật