Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Cà phê Thứ Bẩy: Tôi là ai?

Chủ đề: “TÔI LÀ AI?”
Diễn giả: Giáp Văn Dương
Chủ trì: Nguyễn Quang Dy

Lời dẫn

Khi bạn không biết học để làm gì thì học trường nào mà chẳng được!

Khi bạn không biết sống để làm gì thì sống thế nào mà chẳng xong!

Trên hành trình của đời mình, nếu bạn không trả lời được câu hỏi “Tôi là ai?” thì bạn đang giống như người lữ hành vừa không biết đích đến, lại vừa không biết được vị trí hiện thời của mình. Khi đó, mọi cố gắng của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì thế, trả lời được những câu hỏi nhân sinh cơ bản, như: “Tôi là ai? Người tôi muốn trở thành là gì? Ta sẽ làm gì với cuộc đời mình?…” lại trở thành điều quan trọng nhất để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, thành công và có ý nghĩa.

Trong khuôn khổ của buổi Cà phê Gặp gỡ & Đối thoại này, diễn giả sẽ cùng chúng ta bước đi những bước đầu tiên để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?” này.

---
Thời gian: 14h30 chiều thứ bảy, 03/06/2017

Địa điểm: số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,

Chương trình:
+ 14h30-15h00: Cà phê, gặp gỡ, làm quen.
+ 15h00-16h00: Phần trình bày của diễn giả.
+ 16h0-17h0: Trao đổi giữa diễn giả và khách mời