Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Khai giảng: LÃNH ĐẠO KHAI SÁNG (HN: 2-5/11/2017).

Để lãnh đạo bản thân và làm chủ cuộc sống thì năng lực gì là quan trọng nhất? Câu trả lời là năng lực lãnh đạo. Vì sao? Vì những bế tắc trong đời sống cá nhân và tổ chức, nếu phân tích thật kỹ, thì đều quy về sự bế tắc trong lãnh đạo!
Với phương pháp đào tạo chuyển hóa và chương trình được thiết kế độc đáo, khóa học “Lãnh đạo Khai sáng” dưới sự dẫn dắt của TS. Giáp Văn Dương, sẽ giúp bạn trải qua hành trình tự thân khai sáng để chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo chỉ trong 4 ngày!
Khóa học đã thành công với hàng trăm học viên, và đã được đưa vào đào tạo cho các tập đoàn lớn, như Mylan Group, BachViet Land, Viettel…
Khóa học sắp tới sẽ sớm khai giảng với các thông tin sau:
- Thời gian: 2-5/11/2017
- Địa điểm: Ecopark / Hà Nội
- Giảng viên: TS. Giáp Văn Dương
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: