Về tôi

Tôi tốt nghiệp Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Công nghệ Tổng hợp Hữu cơ và Hóa Dầu (1999), Thạc sĩ Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc) ngành Công nghệ Hóa học (2002), Tiến sĩ Đại học Công nghệ Vienna (TUWien, Áo) ngành Vật lý Kỹ thuật (2006).

Sau một thời gian ngắn làm postdoc tại TUWien, tôi chuyển qua làm postdoc tại khoa Hóa học, Đại học Liverpool (Anh) từ 2007-2010, sau đó về Singapore làm việc (research scientist) tại Temasek Laboratories, Đại học Quốc gia Singapore, từ 2010-2012.

Về khoa học, tôi làm việc chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu từ, vật liệu nano. Trong khoảng thời gian làm nghiên cứu, tôi đã công bố 20 bài báo trên các tạp chí ISI, và một số báo cáo kỹ thuật có tính cách nội bộ. Bạn nào quan tâm, có thể tìm hiểu thêm tại đây: ResearcherID: J-4023-2012.  

Tôi đã không còn làm nghiên cứu khoa học cơ bản từ năm 2012. Tuy  nhiên, tôi vẫn dành mối quan tâm cho việc xiển dương tinh thần khoa học qua các hoạt động cá nhân, như: Trường hè khoa học, Tủ sách trò chuyện khoa học...

Từ 2013 đến nay, tôi trở lại Việt Nam và tập trung toàn thời gian để hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các chương trình giáo dục; triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho đại chúng và doanh nghiệp theo phương pháp đào tạo chuyển hóa. 

Nếu bạn cần liên hệ, vui lòng gửi thư đến địa chỉ: giapvan[at]gmail.com

Trân trọng,
GVD